Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A Szolgáltató adatai

PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.,
Fióktelepe és levelezési címe: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-723442
(bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által),
Adószáma: 11820541-2-42,
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78181/2014.,
Tárhely szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt. Hostmaster,
2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fsz. 1.,
Tel.:+36 20 988 8155, e-mail: hostmaster@megacp.com
Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87.
Tel.: +36 59 322 555 (munkanapokon: 8 – 16-ig),
Fax: +36 59 321 444,
e-mail: rendeles@szalaykonyvek.hu
Chat és Skype elérhetőség: www.szalaykonyvek.hu
minden nap 8-22-ig,

mint a www.szalaykonyvek.hu online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. A szolgálatatás igénybevétele

2.1 A szolgáltatás igénybe vevője

A szolgáltatás igénybe vevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával - a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

2.2 A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybe vételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

2.3 A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.szalaykonyvek.hu online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

3. A szerződéskötés lépései

3.1 Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés

3.1.1 A termék kosárba helyezése

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár tartalma” hivatkozással érhető el. A „Kosár tartalma” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

3.1.2 Felhasználói fiók regisztrációja

A megrendelés leadása felhasználói regisztrációhoz kötött. A korábban már regisztrált Vevő a Webáruház jobb felső sarkában elhelyezett felületen tud bejelentkezni az oldalra. Felhasználói fiókkal nem rendelkező Vevő a „regisztrálj itt” vagy a „Regisztráció” hivatkozásra történő kattintással kezdeményezheti a felhasználói fiók regisztrációját a kért adatok megadásával.

3.1.3 A megrendelés folytatása, az adatbeviteli hibák javítása és a megrendelés elküldése

A megrendelés leadása a „Kosár tartalma” oldalon lévő megrendelés gombra történő kattintással folytatható a bejelentkezést követően. A Vevő kiválaszthatja a szállítási módot, ellenőrizheti a kosár tartalmát a megrendelés összegét és a szállítási-, illetve számlázási adatait. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a módosításra, javításra. A megjegyzés rovatban további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. A termék Szalay Ponton történő átvétel választása esetén szükséges az átvevőhely kiválasztása. (Szalay Ponton történő átvételi információkról bővebben az ÁSZF 6. pontjában olvashat) Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően javíthatja. A regisztrációs adatok javítása a belépést követően a Webáruház jobb felső sarkában található „beállítások” hivatkozásra kattintással lehetséges. A Vevő a „Megrendelés elküldése – fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombbal fejezheti be és adhatja le megrendelését, melyről a regisztrált e-mail címére 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

3.1.4 A szerződésre vonatkozó adatok

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti. A szerződés nyelve magyar.

3.2 Telefonon, faxon, elektronikus levelezés útján történő megrendelés

Telefonon történő megrendelés esetén munkatársaink munkanapokon 8-16 óráig állnak rendelkezésre. Faxon és email útján történő megrendelés a megrendelni kívánt termékek listájának, valamint a Vevő nevének és címének feltüntetésével lehetséges.

Tel.: +36 59/322-555,
Fax: +36 59/321-444,
e-mail: rendeles@szalaykonyvek.hu

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1 A termék vételára

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

4.2 A termék vételárának teljesítése

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a termék átvételekor készpénzben és forintban köteles megfizetni. Szalay Ponton történő személyes átvétel választása esetén a készpénzes fizetési mód mellett bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

5. A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők

A könyvrendeléseket a Magyar Posta által, vagy Pick Pack Ponton keresztül kézbesítjük. Mindkét szállítási formánál lehetőség van online bankkártyás fizetésre. A szállítási díjakat az alábbi táblázat foglalja össze.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK
Magyar Posta
házhoz szállítás
Posta Pont Pick Pack Pont
Utánvétes
fizetési mód
Online
bankkártyás
fizetési mód
Utánvétes
fizetési mód
Online
bankkártyás
fizetési mód
Utánvétes
fizetési mód
Online
bankkártyás
fizetési mód
6000 Ft
alatt
990 Ft 890 Ft 790 Ft 690 Ft 800 Ft 700 Ft
6000 Ft
felett
INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES
Coop Klub
kártyával,
4000 Ft felett
INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES

Postai kiszállítás esetében nem áll módunkban meghatározni az adott napszakon történő szállítás pontos időpontját, ez a Posta terheltségétől függ. A Pick Pack Pontos csomagküldéskor a Pick Pack Pont a vásárló e-mail címére értesítő e-mailt, telefonjára pedig SMS-t küld az átvétel időpontjával kapcsolatban. Megrendelését 1 hétig őrzi a Pick Pack Pont, amennyiben ezalatt nem veszi át, a visszaszállítás előtt 24 órával újra e-mailban értesítik. A Pick Pack rendszerről további információkat az alábbi linken talál: http://www.szalakonyvek.hu/pickpack

A Posta Pont rendszer részleteiről az alábbi linkre kattintva tudhat meg többet:
szalaykonyvek.hu/postapont

A rendelést 4-6 munkanapon belül teljesítjük. Csak magyarországi címre áll módunkban szállítani.

6. Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás

6.1 A panaszkezelés módja és helye

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

Panaszkezelés:
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87.
Tel.: +36 59/322-555 (munkanapokon: 8 – 16-ig),
Fax: +36 59/321-444,
E-mail: rendeles@szalaykonyvek.hu

6.2 Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy - a Vevő választása szerint - a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén - jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül - köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

6.3 A kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6.4 A termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint - a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

6.5 A jótállás

Szolgáltató a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 10.000,- Ft-ot meghaladó eladási árú termékek (pl. a Szolgáltató által forgalmazott világítástechnikai termékek, irodatechnikai berendezések) esetén a fogyasztónak minősülő Vevővel szemben jótállásra köteles, a jótállás időtartama a termék átadásától számított egy év, amely alatt a Szolgáltató a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.

7. Az elállás joga

7.1 Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek postai kézbesítés esetén a kézbesítés napját, Szalay Pontos átvétel esetén a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, faxon, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

PANNON-LITERATÚRA Kft.
5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87.
Fax: +36 59/321-444,
e-mail: rendeles@szalaykonyvek.hu

Az elállási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2 A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vevő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a PANNON-LITERATÚRA Kft. 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 87. szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

7.3 A Szolgáltató kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

A kifizetett vételárat és teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek megfizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A szállítási költség a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre.

7.4 A Vevőt megillető elállási jog gyakorlásának akadályai

Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a "természténél fogva nem visszaszolgáltatható" termékeknek minősülnek.

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan áru értékesítése esetében:

  • amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap megrendelése esetében (az előfizetéses szerződések kivételével).

8. Felelősség kizárása

8.1 A Webáruház működéséből eredő károkért való felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

8.2 A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. A Vevő a megrendelés során életkorára tett nyilatkozatot a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti abban a vonatkozásban, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt terméket értékesíteni. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Hírlevelek küldése szolgáltatásra történő feliratkozás alapján

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. Hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevél alján lévő „leiratkozom” linken keresztül, vagy e-mail-ben a hirlevel@szalaykonyvek.hu címen keresztül.

9.2 Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója a http://www.szalaykonyvek.hu/adatvedelem  hivatkozáson érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

9.3 Szerzői jog

Az oldalon elhelyezett tartalom, az oldal külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. A honlap bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

9.4 A békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

9.5 Joghatóság és illetékesség kikötése

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Karcagi Járásbíróság (5300 Karcag, Kossuth tér 5.), illetve a Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) illetékességét.

9.6 Az általános szerződési feltételek hatálya, módosítása

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2016. december 8. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályos és a következő hivatkozásról tölthető le: http://www.szalaykonyvek.hu/aszf.pdf

Felek a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Kelt: Budapest, 2016. december 8.